Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyją Komendy Powiatowej Policji w Płońsku określają:

 

 
  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji z póżn. zm.
  3. Regulamin Komedny Powiatowej Policji w Płońsku z dnia 26.06.2015r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.07.2015
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Lot
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Drężek
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Drężek-Zmysłowska
do góry